certifikat
 
 
Autentisté
Do skupiny Autentisté, která vznikla na přirozeném názorovém postoji nejen k vínu v roce 2008 patří Bogdan Trojak, Petr Koráb, Richard Stávek a Ota Ševčík. Jedním z jejich cílů je vymanit proces tvorby vína z osidel technologie a unifikace. Na vinohrady je pohlíženo především jako na významné prvky dotvářející moravskou krajinu. U vinic a následně i u daru vína je kladen důraz na jejich přirozenost a zákonitosti přírody. Jedním z důkazů tohoto postoje je spontánní kvašení vín.