Boleradice
Boleradice
Podle archeologických nálezů patří k nejstarším slovanským sídlištím. Obec leží ve velmi pěkné členité kopcovité krajině s okolními listnatými lesy, v údolí potoka Haraska. Vinařství v Boleradicích, jako vůbec v kraji, má dávnou tradici. Nejstarší zprávy o něm se však dovídáme jen z kusých záznamů majetkového charakteru. První zmínka o vinicích na statku Boleradickém je z r. 1289. Tohoto roku daroval Lev z Polehradic vinici Lipinu klášteru v Zábrdovicích. Další zápisy jsou z doby vlády pánů z Kunštátu. R. 1373 jeden příslušník tohoto rodu zapsal věno v Polehradicích 5 vinohradů s vinným desátkem a jedena půl vinohradu dědičného. Nebývalý rozvoj vinařství nastal za pánů z Víckova.
Hrad
stával na kopci Paseky těsně nad vesnicí na jejím jižním okraji. Jeho počátky lze spojovat se jménem Lva z Boleradic a datovat do druhé třetiny 13. století. Zážitkem je seznámení s historií hradu a jeho pozůstatky na vybudované turistické stezce Paseky - hrad.
Rybník
nad obcí dokresluje krásnou okolní scenérii. Je využíván nejen rekreačně, ale především je malým rájem rybářů. Po celodenním náročném rybaření si můžete oddechnout v našem sklípku u skleničky dobrého vína.
V okolí dvanácti kilometrů se nachází tři koupaliště, z nichž nejbližší je vzdáleno asi čtyři kilometry. Nedaleko (7 km) je nejníže položený lyžařský vlek ve střední Evropě s umělým zasněžováním.